Sunday, February 25, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Lạm phát giảm xuống 4.1% trong quý Tháng 12, thấp nhất 2 năm


Lạm phát đã giảm xuống mức thấp nhất trong 2 năm, xuống mức thấp hơn dự kiến, là 4.1% —diễn biến này chấm dứt khả năng lãi suất tiếp tục tăng.

Sở Thống kê Úc (ABS) vào ngày Thứ Tư 31/1 —báo cáo rằng giá cả đã tăng 0.6% trong 3 tháng cuối năm 2023. Đây là mức lạm phát hàng quý thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2021.

Tỷ lệ hàng năm giảm từ 5.4% xuống 4.1%. Lần cuối cùng lạm phát ở mức thấp như vậy là vào quý 12 năm 2021.

Lạm phát đạt đỉnh điểm 7.8% vào tháng 12 năm 2022, buộc Ngân hàng Dự trữ Liên bang (RBA) phải nâng lãi suất lên 4.35%.

Hội đồng quản trị Ngân hàng sẽ họp vào tuần tới với các thị trường kỳ vọng RBA sẽ giữ lãi suất ổn định.

Giá nhà đất (tăng 1%), rượu và thuốc lá (tăng 2.8%), bảo hiểm và dịch vụ tài chính (tăng 1,7%) đã góp phần vào mức tăng hàng quý.

Giá thuê đã tăng 0.9% sau khi tăng 2.2% trong quý Tháng 9. Giá thuốc lá đã tăng 7% sau đợt tăng thuế thuốc lá hai năm một lần.

Giá bảo hiểm tăng 3.8%.

Nhưng một số giá đã giảm, đặc biệt là giá thực phẩm và đồ uống.

Giá thịt cừu giảm 12.1%, giá thịt bò và thịt bê giảm 1.5% trong khi trái cây và rau quả giảm 1.2%.

ASX 200 đã tăng 0.3% lên 7,621 điểm vào lúc 11:50 giờ sáng AEDT.

Đồng đô la Úc giảm 0.3% xuống 65.8 xu Mỹ. (NQ)