Friday, February 23, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

HƯỚNG DẪN: Trợ cấp cách ly COVID –Đây là những điều cần biết


Các khoản trợ cấp nghỉ phép đại dịch COVID-19 được quay trở lại kể từ hôm nay Thứ Tư 20/7, sau khi Chính phủ Liên bang công bố.

Chương trình do Chính phủ Liên bang và Tiểu bang đồng tài trợ, cho phép những người phải nghỉ làm do bị cách ly COVID-19, có thể yêu cầu các khoản trợ cấp hỗ trợ lên đến $750.

Đây là những gì bạn cần biết về trợ cấp này.

Ai đủ điều kiện để nhận trợ cấp?

Nói chung, những người phải nghỉ việc vì họ hoặc người nào đó mà họ chăm sóc buộc phải cách ly do COVID-19.

Điều này bao gồm những người có mối liên hệ thân thiết phải ở nhà trong 7 ngày.

Để đủ điều kiện, người nghỉ việc cũng phải mất ít nhất 8 giờ làm việc và có ít hơn $10,000 tài sản lưu động (chẳng hạn như tiền mặt và tiền tiết kiệm) vào ngày đầu tiên của khoảng thời gian nhận trợ cấp.

Các khoản thanh toán hỗ trợ đã được trở lại cho những người bị COVID-19 buộc phải cách ly. Hình Getty/iStockphoto

Những người đang nhận các khoản trợ cấp khác của chính phủ, chẳng hạn như Austudy hoặc pension, cũng không đủ điều kiện.

Bất kỳ ai nhận được khoản thanh toán hỗ trợ COVID-19 của tiểu bang, chẳng hạn như NSW Test hoặc Trợ cấp cách ly, hoặc khoản trợ cấp cứu trợ thảm họa COVID-19, đều bị loại.

Và –ngay cả khi bạn bị mất một số công việc –nếu bạn nhận được bất kỳ thu nhập nào trong thời gian cách ly, bạn không thể nhận được khoản trợ cấp này.

Tôi có thể yêu cầu được bao nhiêu?

Những người đủ điều kiện nhận các khoản hỗ trợ có thể yêu cầu $450 nếu họ mất từ ​​8 đến 20 giờ làm việc trong thời gian cách ly.

Bất kỳ ai mất hơn 20 giờ làm việc, có thể yêu cầu $750.

Mọi người có thể yêu cầu bồi thường cho mỗi khoảng thời gian cách ly 7 ngày mà họ phải chịu đựng.

Các cặp đôi phải cách ly với nhau đều có thể yêu cầu khoản trợ cấp này nếu đủ điều kiện, nhưng sẽ cần phải nộp đơn riêng biệt.

Làm thế nào để tôi yêu cầu tiền?

Bạn phải nộp đơn đăng ký trong vòng 14 ngày kể từ ngày bắt đầu khoảng thời gian 7 ngày phải cách ly.

Tuy nhiên, nếu thời gian cách ly của bạn diễn ra trong thời gian mà chương trình trợ cấp đã bị tạm ngưng –từ ngày 1 đến ngày 20 tháng 7 –thì bạn phải nộp đơn yêu cầu trước ngày 2 tháng 8.

Từ ngày mai, 21/7, bạn phải chấp hành thời hạn 14 ngày.

Bạn không thể gửi một đơn đăng ký mới nếu bạn đã nộp một đơn trước đó chưa được hoàn thành.

Những người nộp đơn đăng ký hiện phải thực hiện trên mạng trực tuyến –truy cập hướng dẫn tại đây.

Nếu bạn không thể sử dụng MyGov hoặc là người có thị thực tạm thời, bạn sẽ cần liên lạc với đường dây thông tin khẩn cấp theo số 180 22 66.

Có cần bằng chứng không?

Bạn sẽ cần đăng ký kết quả PCR hoặc RAT dương tính với cơ quan y tế tiểu bang của bạn.

Trang mạng của Bộ Y tế liên bang có thể hướng dẫn bạn qua quy trình về cách thực hiện, theo từng tiểu bang.

Những người không thể làm việc tại nhà đủ điều kiện để được khoản thanh toán. Hình Getty/iStockphoto

Tôi từng bị cách ly khi chương trình trợ cấp bị hủy –tôi vẫn có thể nộp đơn đăng ký chứ?

Như đã đề cập ở trên –được, bạn có thể.

Mặc dù chương trình đã kết thúc vào đầu tháng 7, trước khi được khởi động lại vào ngày hôm nay, mọi người vẫn có thể nộp đơn đăng ký nếu họ phải nghỉ việc vì cách ly trong thời gian đó. (NQ)