Wednesday, June 19, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Đối Lập cam kết bảo vệ dân VIC khỏi các đợt phong tỏa của đảng Lao Động


Liên minh Tự Do-Quốc Gia tại tiểu bang Victoria sẽ hành động để bảo vệ người dân Victoria khỏi những luật nguy hiểm nhất trong lịch sử tiểu bang của chúng ta.

Đạo luật đại dịch mới của ông Daniel Andrews sẽ cho ông ta quyền lực để khóa người dân Victoria, đóng cửa các cơ sở kinh doanh, trường học, sân chơi và khiến các gia đình xa nhau mà không có bất kỳ sự giám sát độc lập hoặc quyền kháng cáo nào.

Những luật này đã bị chỉ trích rộng rãi bởi các chuyên gia pháp lý và xã hội bao gồm Ủy viên Nhân quyền và Cơ hội Bình đẳng Victoria, Viện Luật Victoria, Victoria Bar, Trung tâm Luật Nhân quyền và một số tổ chức đa văn hóa.

Liên minh Tự Do-Quốc Gia Victoria đã cam kết rằng Chính phủ dưới quyền lãnh đạo của Matthew Guy trong tương lai sẽ bãi bỏ các luật này là hành động đầu tiên.

Ngoài ra, Liên minh Tự Do-Quốc Gia Victoria sẽ có 18 sửa đổi để bảo vệ người dân Victoria khỏi các yếu tố nguy hiểm nhất của dự luật này.

Những luật mới này không phải để giúp người dân Victoria phục hồi và xây dựng lại từ COVID mà là giúp cho ông Daniel Andrews kiểm soát cuộc sống của mọi người dễ dàng hơn.

Thay vì giao nhiều quyền lực hơn cho người đã đưa chúng ta vào những hỗn độn này, chúng ta cần một kế hoạch mới để giữ cho Victoria mở cửa và xây dựng lại nền kinh tế, sức khỏe tinh thần và phúc lợi xã hội của chúng ta. (NQ theo Bản tin đảng Tự Do Victoria)