Saturday, April 20, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

DB Đài Lê không ủng hộ việc cắt giảm thuế giai-đoạn-3


Thủ tướng Úc, ông Anthony Albanese đã bác bỏ cuộc nói chuyện về một cuộc đại tu đối với việc cắt giảm thuế ở giai-đoạn-3. Tranh luận về việc cắt giảm, vốn sẽ dành cho những người lao động kiếm được hơn $45,000 một năm, tiếp tục trước Ngân sách Liên bang của tháng này.

Việc cắt giảm, dự kiến ​​có hiệu lực vào năm 2024, sẽ tạo ra khung thuế 30% cho bất kỳ ai có thu nhập từ $45,000 đến $200,000.

Tuần trước, Phó lãnh đạo đảng Tự do, bà Sussan Ley đã kêu gọi các thành viên của hội nghị nêu quan điểm của họ về việc cắt giảm thuế ở giai-đoạn-3.

Cô Đài Lê, Dân biểu độc lập của đơn vị Fowler, đã phát biểu trên Channel Nine trước đó.

Các ngưỡng thuế thu nhập hiện tại:

Ngưỡng thuế 2021-2022Thuế suất
0-$18,2000%
$18,201-$45,00019%
$45,001-$120,00032.5%
$120,001-$180,00037%
$180,001 và trên45%
*Cộng với khoản bù thuế thu nhập thấp và trung bình lên đến $1,500 cho những người có thu nhập lên đến $126,000 **Cộng với khoản bù thuế thu nhập thấp lên đến $700 cho những người có thu nhập dưới $66,666.

Các ngưỡng thuế thu nhập mới:

Từ 2024-2025Thuế suất
0-$18,2000%
$18,201-$45,00019%
$45,001-$200,00030%
$200,001 và trên45%
*Cộng với khoản bù thuế thu nhập thấp lên đến $700 cho những người có thu nhập dưới $66,666.

Đây là những gì mà cô nói về việc cắt giảm sắp xảy ra:

Không, (Tôi không hỗ trợ ở dạng hiện tại). Tôi nghĩ rằng giai-đoạn-3 cắt giảm thuế sẽ tiêu tốn $243 tỷ đôla trong 10 năm. Đó là $24.3 tỷ đôla một năm. Và điều đó mang lại lợi ích cho những người có thu nhập rất cao. Trong khi… cứu trợ cho các gia đình thuộc tầng lớp lao động ở phía tây Sydney và ở các khu vực như Fowler, nơi tôi đã yêu cầu chính phủ, và họ đã kiên quyết không cứu trợ chi phí tiêu thụ nhiên liệu, (một chính sách) sẽ tốn kém $3 tỷ đôla. Tuy nhiên, họ đã sẵn sàng để dành $24.3 tỷ đôla cho những người có thu nhập rất cao. (NQ)