Wednesday, June 19, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

DB Đài Lê: Cộng đồng ‘vẫn phải trả giá’ của việc phong tỏa COVID


Dân biểu Độc lập của đơn vị Fowler, cô Đài Lê, đã xuất hiện trên ABC TV để nói về đánh giá độc lập về phản ứng của Úc đối với đại dịch COVID-19.

Theo tin tức của ngày hôm nay Thứ Năm 20/10, báo cáo cho thấy rằng việc phong tỏa là một biện pháp hợp lý khi bắt đầu đại dịch nhưng sau đó bị “thúc đẩy bởi những thất bại trong chính sách”.

Cô Đài Lê, người đại diện cho một phần lớn các vùng phía tây của Sydney, nói rằng cô hy vọng các chính phủ đã học được một bài học lớn trong vài năm qua.

Chỉ vài tuần trước, tôi đã nói chuyện với một người bạn… và phát hiện ra rằng việc phong tỏa COVID đã ảnh hưởng đến anh ấy tồi tệ như thế nào. Anh ấy đã trải qua một cuộc suy sụp về sức khỏe tâm thần và gia đình hiện đang gánh chịu tác động đó và vẫn đang cố gắng tìm cách để giúp anh ấy xây dựng lại sức khỏe tinh thần của mình. Nhưng anh ấy thực sự đã đi thụt lùi vì anh ấy không có khả năng hòa nhập với xã hội. Cộng đồng vẫn đang phải trả giá vào ngày hôm nay. (NQ)