Saturday, April 20, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Cư dân NSW và VIC đổ xô di chuyển đến Gold Coast


Hàng nghìn cư dân New South Wales và Victoria đang chuyển đến Đông Nam Queensland.

Từ năm 2016 đến năm 2021 —Gold Coast đã chứng kiến 50,000 người mới đến.

Trong số này —34,000 người đến từ New South Wales, với hơn một nửa đến từ Greater Sydney và 16,000 người đến từ Victoria.

Những người tái định cư này chiếm 7% dân số Gold Coast.

Khí hậu ấm áp và nhà ở giá cả phải chăng được cho là những điểm thu hút chính.

Hội đồng Thành phố Gold Coast đang phê duyệt thêm nhiều dự án phát triển nhà ở để ứng phó với sự gia tăng dân số. (NQ)