Saturday, April 20, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Crown cắt giảm gần 200 việc làm trong kế hoạch tái cơ cấu


Công ty sòng bạc khổng lồ Crown sẽ sa thải gần 200 việc làm khi công ty tiến hành xem xét tái cơ cấu hoạt động kinh doanh.

Công ty sẽ cắt giảm 194 việc làm trên nhiều lĩnh vực trong tổ chức, với phần lớn tình trạng mất việc làm đến từ liên doanh ở Melbourne.

Phát ngôn viên của Crown cho biết: “Khi bước vào giai đoạn chuyển đổi tiếp theo, chúng tôi đang xem xét hoạt động kinh doanh của mình để bảo đảm chúng tôi có cơ cấu phù hợp để hiện thực hóa các kế hoạch này”.

“Điều này sẽ tác động đến một số thành viên trong nhóm của chúng tôi và chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với họ cũng như công đoàn của họ về các lựa chọn thông qua tham vấn”.

Việc đánh giá sẽ đặt các hoạt động của doanh nghiệp dưới kính hiển vi để bảo đảm sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Những người lao động bị ảnh hưởng sẽ được cung cấp các lựa chọn để được bố trí lại sang các vị trí khác trong công ty.

Liên minh Công nhân Thống nhất, đại diện cho công nhân Crown, đang làm việc với ban quản lý để giảm thiểu tác động đến các thành viên và đang thúc đẩy việc sa thải tự nguyện.

Giám đốc công đoàn Dario Mujkic cho biết: “Hầu hết công nhân tại Crown đều được bảo vệ bởi một thỏa thuận UWU có các quyền lợi và quy tắc dự phòng chặt chẽ và chúng tôi sẽ bảo đảm rằng công ty tuân thủ các điều khoản này”.

Việc cắt giảm việc làm diễn ra sau khi 180 công nhân bị sa thải tại cơ sở Barangaroo của Crown ở Sydney vào năm ngoái do hạn chế về tài chính và hiệu quả hoạt động.

Crown tuyển dụng hơn 20,000 người trên toàn quốc, với khoảng 11,500 công nhân có trụ sở tại Melbourne, trở thành nhà tuyển dụng tư nhân tại một địa điểm lớn nhất Victoria. (NQ)