Tuesday, June 25, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Chính phủ VIC xem xét đánh thuế du lịch các chuyến thăm ngắn hạn đến tiểu bang


Chính phủ Victoria đang xem xét đánh thuế du lịch đối với những người lưu trú ngắn hạn tại tiểu bang này.

Thuế du lịch đối với các kỳ nghỉ ngắn hạn như Air BnB và khách sạn cũng được cân nhắc.

Đề xuất này sẽ liên quan đến khoản phí tiềm năng lên tới $5 cho mỗi lần đặt phòng đối với việc thuê ngắn hạn và lưu trú tại khách sạn.

Loại thuế này sẽ bơm hàng triệu đôla vào ngân sách —mà Chính quyền Andrews sẽ sử dụng cho nhà ở giá rẻ để giải quyết cuộc khủng hoảng nhà ở của tiểu bang.

Chính phủ Victoria đang xem xét một loạt các thay đổi nhằm cải thiện cuộc khủng hoảng nhà ở trên toàn tiểu bang.

Thủ hiến Daniel Andrews không nêu rõ những biện pháp nào có thể được đưa ra để giúp đỡ những người thuê nhà đang gặp khó khăn nhưng cho biết “mọi thứ đã sẵn sàng”.

Chính quyền Andrews đang xem xét đánh thuế du lịch đối với những người lưu trú ngắn hạn ở Victoria.

Sự việc diễn ra khi một nguồn tin cấp cao của chính phủ có kiến ​​thức về các cuộc thảo luận nói rằng việc hạn chế chủ nhà tăng tiền thuê 1 lần cứ sau 2 năm đang được xem xét.

Chủ nhà hiện được phép tăng tiền thuê 12 tháng một lần.

Thuế du lịch đối với các kỳ nghỉ ngắn hạn như Air BnB và khách sạn cũng được cân nhắc.

“Chúng tôi sẽ có nhiều điều để nói trong một vài tháng nữa. Tôi nghĩ khi tất cả được công bố và trình bày chi tiết, nó sẽ đại diện cho một trong những bước chuyển mình lớn nhất trong việc cung cấp thêm nhà ở”, Thủ hiến Andrews nói với giới truyền thông vào ngày hôm nay.

Chính phủ Victoria đang xem xét một loạt các thay đổi nhằm cải thiện cuộc khủng hoảng nhà ở và tiền thuê nhà trên toàn tiểu bang.

“Sẽ không phải là tất cả, luôn còn nhiều việc cần phải làm. Rõ ràng chúng tôi tin rằng cải cách trong không gian này là cần thiết. Điều đó cực kỳ quan trọng”.

“Có một danh sách rất dài các cách tiếp cận chính sách khác nhau, những điều khác nhau mà chúng ta có thể làm”.

Đề xuất này là một phần của một loạt các cải cách đang được xem xét để giảm bớt cuộc khủng hoảng nhà ở với doanh thu được chuyển vào nhà ở giá rẻ như một phần của bộ cải cách quy hoạch sẽ được công bố vào tháng Chín. (NQ)