Friday, February 23, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

‘Hung Nguyen’: Cảnh sát cố gắng xác định danh tính người đàn ông đã chết

Cảnh sát Footscray đang kêu gọi sự giúp đỡ của công chúng để xác định danh tính một người đàn ông đã qua đời trong bệnh viện hồi tháng 9.

Các nhà điều tra tin rằng người đàn ông này đã tự xuất hiện tại Bệnh viện Footscray vào ngày 23 tháng 9. Sau đó ông chết trong phòng mổ vào ngày hôm sau.

Người đàn ông không có đồ đạc cá nhân khi đến bệnh viện và ghi tên là “Hung Nguyen”.

Sau một số cuộc điều tra, cảnh sát vẫn đang xác lập danh tính của người đàn ông.

Một cuộc khám nghiệm đã được tiến hành cho thấy người đàn ông chết vì các vấn đề sức khỏe không được tiết lộ.

Các nhà điều tra cũng được thông báo rằng ông không có gia đình ở Victoria và có thể có một người anh trai sống ở Queensland tuy nhiên không có thêm chi tiết nào được cung cấp cho cảnh sát.

Các nhà điều tra tin rằng người đàn ông này khoảng ngoài 40 tuổi.

Người ta tin rằng người đàn ông có thể đã thường xuyên lui tới khu vực Footscray trước khi chết.

Cảnh sát đã công bố một hình ảnh do máy tính tạo ra về người đàn ông.

Bất kỳ ai nhận diện người đàn ông này hoặc có thông tin về danh tính của ông ta đều được khuyến khích liên lạc với CrimeStoppers qua số 1800 333 000 hoặc có thể gửi báo cáo bí mật tại www.crimestoppersvic.com.au (NQ)