Thursday, April 18, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Cảnh báo về SMS lừa đảo trợ cấp $750


Người Úc đang được cảnh báo để ý đến các tin nhắn (SMS) văn bản lừa đảo về Ngân sách Liên bang sau khi có báo cáo về ít nhất một tin nhắn được gửi đi trùng với thông báo của chính phủ.

MyGov cảnh báo người Úc về lừa đảo qua tin nhắn trợ cấp $750.

Một tin nhắn văn bản giả mạo từ myGov đã được gửi tới một số người cho biết rằng họ đủ điều kiện nhận khoản trợ cấp một lần $750.

Văn bản giả mạo này có nội dung: “myGov: Các cá nhân đủ điều kiện có thể nhận khoản trợ cấp  một lần $750 để giúp trang trải chi phí sinh hoạt của họ”, cùng với một liên kết đến một trang mạng giả mạo.

“Tôi nghe nói rằng những tin nhắn lừa đảo như thế này sẽ được gửi —đừng nhấp vào bất kỳ liên kết nào trong tin nhắn văn bản”, Trợ lý Tổng trưởng Ngân khố kiêm Tổng trưởng Tài chính Stephen Jones cho biết.

Ông nói những tin nhắn như vậy là lừa đảo và nhắc nhở người Úc rằng “bất kỳ tin nhắn nào từ myGov sẽ xuất hiện trong hộp thư myGov của bạn”.

Ngân sách của Tổng trưởng Ngân khố Liên bang Jim Chalmers bao gồm hỗ trợ cho hàng triệu người đang đối mặt với khủng hoảng chi phí sinh hoạt, tuy nhiên không có khoản trợ cấp một lần $750.

Một biện pháp quan trọng trong ngân sách là giảm hóa đơn năng lượng lên tới $500 —nhưng số tiền đó sẽ được khấu trừ vào hóa đơn của bạn.

Ngoài ra còn có các khoản tiết kiệm quan trọng về sức khỏe cho 11.6 triệu người Úc và hỗ trợ tiền thuê nhà trị giá $2.7 tỷ đôla. (NQ)