Sunday, April 21, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

BỘ Y TẾ NSW: Những điểm chính ngày Thứ Tư 22/9

     NSW hiện nay đã đạt mức 83% dân số (hợp lệ) đã chủng ngừa một liều và 54.2% đã chủng ngừa hai liều. Thành quả này thật là tuyệt vời.

     Cho đến nay đã có hơn 9 triệu liều vắc-xin đã được tiêm chủng tại NSW và 25% các trẻ em từ 12-15 tuổi đã nhận được chủng ngừa. Có các địa điểm tiêm chủng vắc-xin AstraZeneca, Pfizer và Moderna gần nơi quý vị ở –hãy đặt hẹn chủng ngừa ngay hôm nay qua trang mạng nsw.gov.au

     Đã có 1,035 ca nhiễm COVID-19 trong nội địa trong 24 giờ tính đến 8 giờ tối hôm qua. Thật đáng buồn là có năm (5) người đã tử vong.

     Đã có mức khá cao về các mảnh siêu vi được phát hiện trong hệ thống nước thải tại Oberon. Xin quý vị vui lòng đi xét nghiệm ngay cả khi có triệu chứng nhẹ, để đảm chắc chúng ta không bỏ sót các ca nhiễm nào đã không được chẩn đoán. Chúng tôi cũng nhận thấy các ca nhiễm gia tăng trong vùng Illawarra. May mắn là không có ca nhiễm mới nào được báo cáo tại vùng Bắc NSW.

     Nếu quý vị đã được chủng ngừa, thì sẽ có thể truy cập giấy chứng nhận chủng ngừa (vaccination certificate) của mình qua ứng dụng (app) Service NSW vào cuối tháng Mười. Trước lúc đó, quý vị cũng có thể truy cập giấy này qua ứng dụng Medicare (Medicare app) hoặc hỏi lấy một bản ghi nhận việc chủng ngừa từ bác sĩ của quý vị.

     Chúng ta đang thực hiện rất tốt, nhưng chúng ta phải tiếp tục kiên trì với chương trình và không trở nên tự mãn. Nhớ đảm chắc quý vị biết được các hạn định luật lệ nơi khu vực của mình https://www.nsw.gov.au/covid-19/rules

     Cám ơn đến tất cả mọi người tại NSW vì đã rất kiên nhẫn. Đây thật là một giai đoạn rất khó khăn, nhưng hiện đang có một ánh sáng cuối đường hầm.