Tuesday, May 21, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

BỘ Y TẾ NSW: Những điểm chính ngày Thứ Sáu 6/8

     NSW đã ghi nhận 291 ca nhiễm mới COVID-19 trong nội địa trong vòng 24 giờ tính đến 8 giờ tối hôm qua. Có ít nhất 50 ca là lây nhiễm trong cộng đồng.

     Chúng tôi dự đoán rằng số ca nhiễm sẽ cao hơn trong vài ngày tới. Chúng tôi yêu cầu mọi người hãy ở nhà và giữ an toàn.

     Thật đáng buồn là có một phụ nữ hơn 60 tuổi từ vùng Tây Nam Sydney đã tử vong.

Số người tử vong liên quan đến COVID trong đợt dịch hiện nay là 22 người.

     Chúng tôi nhận thấy việc lây nhiễm tiếp tục xảy ra tại các nơi làm việc. Xin nhớ rằng nếu quý vị là nhân viên được phép đi làm việc, quý vị phải đeo khẩu trang vào mọi lúc và duy trì khoảng cách với đồng nghiệp càng nhiều càng tốt.

     Chúng tôi cũng thấy có một số vụ bùng phát lây nhiễm tại các trung tâm giữ trẻ. Nếu quý vị cư ngụ tại các khu vực chính quyền địa phương cần quan tâm, thì chỉ gửi con em mình đến trung tâm giữ trẻ nếu như quý vị không thể giữ các em tại nhà.

     Đã có 84,000 người được chủng ngừa vào ngày thứ Tư. Càng nhiều người được chủng ngừa, thì chúng ta càng sẽ có thể được sinh sống một cách

tự do. Bất cứ người nào 18 tuổi trở lên hãy đi chủng ngừa và xem kết nối

Vaccine Eligibility Checker hoặc Hot Doc để tìm các cuộc hẹn có sẵn gần nhà quý vị.

     Khu vực chính quyền địa phương Canterbury Banks-town là nơi các ca nhiễm gia tăng nhiều nhất. Dân chúng tại khu vực LGA này cần cảnh giác cao độ, và sẽ có thêm nhiều cảnh sát hiện diện để đảm chắc mọi người đều tuân thủ luật lệ.

     Kể từ Thứ Hai ngày 9 tháng Tám, học sinh từ 8 khu vực LGAs cần quan tâm sẽ có thể nhận được thuốc chủng Pfizer tại Trung tâm Chủng ngừa Qudos Bank Arena. Học sinh sẽ nhận được email hướng dẫn cách thức để đặt hẹn chủng ngừa.