Monday, June 24, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

BỘ Y TẾ NSW: Những điểm chính ngày Thứ Sáu 24/9

     Hiện nay NSW đã đạt mức 84.1% đã chủng ngừa một liều và 56.6% đã chủng ngừa hai liều. Một phần ba số trẻ em từ 12-15 tuổi đã nhận được một liều chủng ngừa. Điều này thật là đáng mừng.

     Xin quý vị vui lòng đặt hẹn chủng ngừa càng sớm càng tốt qua trang mạng nsw.gov.au

     Đã có 1,043 ca nhiễm COVID-19 trong nội địa trong 24 giờ tính đến 8 giờ tối hôm qua. Rất đáng buồn là có thêm mười một (11) người đã tử vong.

     Xin cảm ơn đến toàn bộ mạng lưới các nhân viên y tế đã nỗ lực làm việc khắp hệ thống, và cũng cảm ơn đến quý vị lãnh đạo cộng đồng vì đã tham gia phục vụ và hỗ trợ cộng đồng.

     Điều rất quan trọng là chúng ta cần tiếp tục hành động một cách thận trọng và có trách nhiệm nhằm giảm số ca nhiễm COVID và ngăn ngừa việc nhiều người phải nhập viện.

     Chúng tôi lo ngại về việc phát hiện mẫu dương tính trong hệ thống nước thải tại các khu vực Lightning Ridge, Jindabyne Crookwell và Nam Lismore. Xin quý vị vui lòng đi xét nghiệm, ngay cả khi có triệu chứng nhỏ nhặt.

     Việc chủng ngừa là phương cách để chúng ta thoát ra khỏi đại dịch này. Việc chủng ngừa được an toàn và hữu hiệu. Chủng ngừa sẽ giúp bảo vệ quý vị, những người thân yêu của quý vị, đồng nghiệp, bạn bè của quý vị và tất cả những người mà quý vị có tiếp xúc.