Friday, February 23, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

BỘ Y TẾ NSW: Những điểm chính ngày Thứ Năm 19/8

     NSW đã ghi nhận 681 ca nhiễm mới COVID-19 trong nội địa trong vòng 24 giờ tính đến 8 giờ tối hôm qua. Con số này thật là đáng buồn và chúng ta cần làm giảm con số này. Đã có 1 người đàn ông 80 tuổi từ Đông-Nam Sydney đã tử vong.

     Có 110,000 người đã được chủng ngừa hôm qua. Nếu quý vị chưa được chủng ngừa, hãy khẩn cấp đặt hẹn qua trang mạng nsw.gov.au

     Khu vực Nam và Tây-Nam Sydney tiếp tục có nhiều ca nhiễm nhất. Các khu vực cần quan tâm nhất là Merrylands, Guildford, Auburn, Granville, Lidcombe, Greenacre và Blacktown.

     Chúng tôi vẫn tiếp tục quan ngại về khu vực Tây NSW và nhất là Dubbo và Wilcannia. Do có sự bùng phát của dịch bệnh, lệnh phong tỏa tại các vùng xa của NSW sẽ gia hạn cho đến ngày 28 tháng Tám. Nhớ đảm chắc quý vị biết được các luật lệ phong tỏa nơi khu vực của mình.

     Khi chúng ta đạt được mức chủng ngừa 70% và 80%, chúng ta có thể xét đến việc giảm bớt các hạn định phong tỏa vào tháng Chín và tháng Mười. Nếu quý vị cư ngụ tại các khu vực chính quyền địa phương cần quan tâm và ở độ tuổi từ 16-39 tuổi, hãy đặt hẹn ngay hôm nay để được ưu tiên chủng ngừa, qua nối kết trang mạng: Priority COVID-19 vaccination booking for 16 to 39 year- olds | NSW Government

     Chúng ta cần giữ cho mọi người được an lành khỏi phải vào bệnh viện và tránh được tử vong, và giải pháp cho chúng ta là hãy ở nhà và đi chủng ngừa.