Saturday, July 13, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

BỘ Y TẾ NSW: Những điểm chính ngày Thứ Hai 23/8

     NSW đã ghi nhận 818 ca nhiễm mới COVID-19 trong nội địa trong vòng 24 giờ tính đến 8 giờ tối hôm qua. Thật đáng buồn là đã có ba (3) người trên 80 tuổi đã tử vong vào hôm qua.

     Xin cảm ơn đến tất cả mọi người đã đi chủng ngừa: Một con số kỷ lục là 738,000 người đã được chủng ngừa vào tuần qua. Hiện nay chúng ta đã đạt tới 5.9 triệu liều chủng ngừa đã được tiêm. Cả hai loại AstraZeneca và Pfizer đều là các thuốc chủng ngừa tốt. Nếu quý vị chưa đi chủng ngừa, hãy khẩn cấp đặt hẹn qua trang mạng nsw.gov.au

     Khi chúng ta đạt được mức 70% và 80% dân số đã được chủng ngừa thì chúng ta có thể bắt đầu sinh sống một cách tự do hơn. NSW đang thực hiện rất tốt chương trình chủng ngừa và có thể chúng ta sẽ đạt tới các mục tiêu của chúng ta. Tất cả chúng ta cùng hợp tác với nhau và có một kế hoạch để vượt qua lần này.

     Nếu quý vị tuổi từ 16-39 tuổi và cư ngụ tại một trong các khu vực cần quan tâm, quý vị đang được ưu tiên. Xin vui lòng vào trang mạng sau đây để đặt hẹn Priority COVID-19 vaccination booking for 16 to 39 year-olds | NSW Government

     Vùng Tây Nam và phía Bắc Greater Sydney vẫn có nhiều ca nhiễm nhất. Các khu vực cần quan tâm nhất là Merrylands, Guildford, Auburn, Greystanes, Greenacre, Bankstown, Blacktown và các vùng phụ cận. Nhớ đảm chắc quý vị hiểu được luật lệ về phong tỏa nơi khu vực của mình.

     Đã có khoảng 160,000 cuộc xét nghiệm vào hôm qua. Xin quý vị tiếp tục đi xét nghiệm nếu có bất cứ triệu chứng gì dù là nhẹ nhất, hoặc nếu quý vị là người tiếp xúc của một ca nhiễm.