Wednesday, June 19, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

BỘ Y TẾ NSW: Những điểm chính ngày Thứ Ba 19/10

     Chúng tôi xin cảm ơn tất cả những người đã đi chủng ngừa. 92.1% dân số trên 16 tuổi đã nhận được liều vắc-xin đầu tiên, và 80.8% đã nhận đủ hai liều. 74.8% số người từ 12-15 tuổi đã nhận được một liều vắc-xin và khoảng 35.3% hiện đã chủng ngừa đầy đủ.

     Có 273 ca nhiễm COVID-19 từ địa phương đã được báo cáo tại NSW trong 24 giờ tính đến 8 giờ tối hôm qua. Thật đáng buồn là có bốn người đã tử vong.

     Cảm ơn quý vị vì đã tiếp tục đi xét nghiệm –nếu quý vị có bất cứ triệu chứng COVID-19 gì thì điều rất quan trọng là quý vị hãy đi xét nghiệm, ngay cả khi đã chủng ngừa đầy đủ.

     Xin vui lòng giúp đỡ những người thân yêu của quý vị để họ đặt hẹn chủng ngừa ngay hôm nay.

     Trong lúc các học sinh trở lại trường, nếu các em đã được chủng ngừa thì điều này giúp các em có thêm sự bảo vệ. Nếu con em của quý vị từ 12 tuổi trở lên, vui lòng xét đến việc đưa các em đi chủng ngừa.

     Những người nào không có hệ miễn dịch mạnh mẽ hoặc đang dùng thuốc ức chế hệ miễn dịch thì có thể cần đến liều vắc-xin thứ ba. Vui lòng thảo luận với bác sĩ hoặc dược sĩ về những gì thích hợp cho quý vị.

     Xin quý vị tiếp tục cảnh giác đối với các triệu chứng, bất kể quý vị đang sinh sống nơi đâu trong tiểu bang. Chúng tôi vẫn nhận thấy các ca nhiễm gia tăng trong các khu vực vùng xa (regional) chẳng hạn như Hunter New England, Lake Macquarie và Wollongong.

     Trong khi NSW mở cửa trở lại, xin quý vị đảm chắc mình biết rõ về các luật lệ thay đổi. Tất cả thông tin này đều có sẵn qua trang mạng nsw.gov.au

     Một lần nữa, chúng tôi xin cảm ơn rất nhiều đến tất cả mọi người vì đã tiếp tục đi xét nghiệm và chủng ngừa –hãy cùng nhau đạt tới chỉ tiêu 95% để giúp giữ cho nhau được an toàn!