Saturday, April 20, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Bảo vệ mọi người khỏi sự ngược đãi nghiêm trọng trên mạng


Đạo luật An toàn Trên mạng Năm 2021 (Online Safety Act 2021)

Luật mới. An toàn được nâng cao.

Không ai đáng bị ngược đãi nghiêm trọng trên mạng.

Luật an toàn trên mạng mới bắt đầu có hiệu lực vào ngày 23 tháng 1 năm 2022.

Luật này bảo vệ mọi người khỏi sự ngược đãi nghiêm trọng trên mạng bằng cách xóa bỏ những tài liệu có hại và buộc những kẻ có hành vi ngược đãi và nền tảng mạng chịu trách nhiệm.

Luật này bảo vệ mọi người khỏi những gì?

Sự ngược đãi nghiêm trọng trên mạng.

Điều đó có nghĩa là hành vi ngược đãi trên mạng nhằm gây tổn hại nghiêm trọng cho một cá nhân. Tổn hại nghiêm trọng có thể bao gồm tổn hại về thể chất hoặc tinh thần.

Dưới đây là một số định nghĩa về nội dung của luật mới:

Ngược đãi người lớn trên mạng là bất kỳ nội dung nào được đăng tải trực tuyến nhắm vào một  cá nhân trên 18 tuổi, nhằm mục đích gây tổn hại nghiêm trọng về thể chất hoặc tinh thần, như đăng tải số điện thoại hoặc địa chỉ của bạn lên mạng mà không được bạn cho phép, để cố tình làm cho bạn cảm thấy không an toàn.

Ngược đãi qua việc dùng hình ảnh là bất kỳ lúc nào ai đó chia sẻ hình ảnh hoặc video (băng hình) thân mật của bạn mà không được bạn cho phép.

Bắt nạt trẻ em trên mạng là khi ai đó sử dụng internet để làm nhục, quấy nhiễu, hăm dọa hoặc đe dọa một người dưới 18 tuổi.

Đăng tải nội dung có hại được coi là bất kỳ điều gì có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho người thấy nội dung đó, bao gồm cả tài liệu cho thấy hoặc khuyến khích hành vi lạm dụng tình dục trẻ em, khủng bố hoặc các hành vi bạo lực cực đoan khác.

Luật hoạt động như thế nào?

Luật an toàn trên mạng mới mang lại quyền chỉ đạo các nền tảng trực tuyến và nhà cung cấp dịch vụ xóa bỏ tài liệu độc hại trực tuyến khỏi mạng internet.

Các nền tảng và nhà cung cấp dịch vụ bao gồm mạng xã hội, trò chơi, ứng dụng trò chuyện, email, tin nhắn (bao gồm cả SMS) và trang mạng.

Khi bạn báo cáo nội dung có hại nghiêm trọng, eSafety sẽ điều tra và đề nghị hỗ trợ bạn.

Họ làm việc với dịch vụ trực tuyến để xóa bỏ tài liệu. Nếu họ không xóa bỏ tài liệu đó, eSafety có thể hành động thêm, chẳng hạn như đưa ra một khoản phạt.

Tất cả mọi người sống ở Úc, kể cả những người có thị thực tạm trú, đều có thể báo cáo miễn phí. Việc làm báo cáo sẽ không ảnh hưởng đến tình trạng thị thực của bạn theo bất kỳ cách nào.

Những gì không thể báo cáo được?

Có một số hình thức ngược đãi không được luật mới này điều chỉnh.

Tuy nhiên, nếu những trải nghiệm dưới đây đi kèm với nội dung mang tính đe dọa nghiêm trọng, có hại hoặc nguy hiểm, thì luật mới vẫn có thể được áp dụng.

Ví dụ về những gì mà Đạo luật không điều chỉnh một cách riêng biệt:

 • Bình luận mang tính phỉ báng
 • Châm biếm hoặc hoạt động báo chí mang tính chính trị
 • Thư rác và những trò lừa đảo
 • Lấy cắp dữ liệu điện tử
 • Đánh cắp danh tính và gian lận.

Báo cáo bằng cách nào?

 • Trước tiên, bạn nên liên lạc trực tiếp với nền tảng trực tuyến hoặc nhà cung cấp dịch vụ và yêu cầu họ gỡ nội dung xuống
 • Nếu họ không hành động nhanh chóng, hoặc vấn đề có liên quan đến ngược đãi qua việc dùng hình ảnh, hãy báo cáo vấn đề với eSafety trên trang mạng của họ: esafety.gov.au/report
 • Khi bạn làm báo cáo, hãy bao gồm bất kỳ thông tin và bằng chứng nào mà bạn có, chẳng hạn như ảnh chụp màn hình của các tin nhắn bạn đã xem
 • Bạn có thể nhờ một người hỗ trợ đáng tin cậy giúp bạn trong quá trình báo cáo nếu điều đó giúp ích cho bạn
 • Sau khi eSafety đã đánh giá báo cáo của bạn và nhận thấy nội dung có mang tính độc hại nghiêm trọng và cần được xóa bỏ, một thành viên trong đội sẽ giải thích cho bạn các bước tiếp theo. Họ cũng có thể hỏi thêm thông tin nếu cần
 • eSafety cũng có thể giúp bạn nhận được dịch vụ tư vấn hoặc hỗ trợ thêm Bạn có thể báo cáo thay mặt cho người khác nếu họ cho phép.

Bạn có thể báo cáo điều gì đó thay mặt cho con mình nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ.

Con của bạn cũng có thể tự mình làm báo cáo.

Nếu tôi cần thêm thông tin thì sao?

Bạn có thể tìm hiểu thêm tại eSafety.gov.au/Online-Safety-Vietnamese hoặc gọi cho TIS National theo số 131 450 và yêu cầu thông dịch viên.