Monday, June 24, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Bản Thông Tin SEMVAC (Tuần lễ 18/11/21)


Muốn đọc thông tin và tin tức tiếng Việt về Covid?
Hãy đến covidviet.com của SEMVAC
Muốn nói chuyện để hỏi thắc mắc liên quan đến Covid?
Hãy gọi SEMVAC 0472-736822 (0472-SEMVAC)

Hỏi Đáp Covid

1. Tôi chích 2 lần, chưa chích mũi thứ 3, vậy có quyền làm những chuyện gọi là “phải đã chích đầy đủ” không?

Bác Sĩ Steph Davis, Phó Y Tế Trưởng thuộc Bộ Y Tế: Có quyền. Tuy nhiên, sau này khi có thêm kểt quả của các cuộc nghiên cứu dài hạn, thì có thể câu trả lời này sẽ thay đổi, tức là cần có thêm mũi tăng cường.

2. Có phải sau này mỗi năm cần phải chích Covid, giống như chích ngừa cúm? Và mỗi năm 1 lần?

BS Davis: Hiện giờ Bộ Y Tế chưa có câu trả lời, vì thứ nhất là còn phải đợi kết quả của các cuộc nghiên cứu dài hạn, thứ nhì là còn phải coi Delta biến dạng ra sao hoặc có biến thể nào khác nữa.

3. Tin tức về thuốc ngừa SPIKEVAX của Moderna

TGA, thuộc Bộ Y Tế: Ngày 10/11, sau khi coi kết quả các cuộc nghiên cứu mà Moderna đã nộp ,thì TGA thông báo đã cấp giấy phép để SPIKEVAX được dùng cho từ 12 tuổi trở lên.

Moderna cũng đã nộp các kết quả nghiên cứu về 6-11 tuổi , cũng như đơn xin SPIKEVAX được làm mũi tăng cường, và TGA đang cứu xét 2 đơn này.

4. Có cần phải lo lắng về việc mở cửa không?

Bác Sĩ Paul Kelly, Y Tế Trưởng thuộc Bộ Y Tế: Từ khi mở cửa, tôi đã đi bơi, tôi đã đi xinê, tôi đã đi thăm thân nhân. Nhiều người Úc khác cũng vậy. Lâu nay chúng ta đã sống với cúm (flu) trong xã hội, chúng ta cũng sẽ sống với Covid. Điều quan trọng là ngừa bệnh hơn chữa bệnh, đừng trông mong vào thuốc trị sau này mà hãy chích ngừa. Điều quan trọng là hãy chích mũi tăng cường khi đến thời hạn. Điều quan trọng là hãy giữ những thói quen vệ sinh giúp chúng ta trong thời gian qua.

Nguồn cho các đoạn 1-4 trên đây:

1 và 2. https://www.health.gov.au/news/top-3-covid-19-vaccine-questions-booster-dose-extra-vaccine-dose-vaccine-effectiveness-and-regularly

3. https://www.tga.gov.au/modernas-covid-19-vaccine-spikevax-provisional-determination-granted-proposed-use-children-and-booster-shot-adults-under-evaluation

4. https://www.health.gov.au/news/australians-should-embrace-reopening-with-confidencer