Monday, May 27, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

ABS: Thị trường nhà ở của Úc hiện trị giá $10 nghìn tỷ đôla


Tổng giá trị của các ngôi nhà dân cư ở Úc lần đầu tiên vượt qua con số $10 nghìn tỷ đôla.

Dữ liệu mới từ Sở Thống kê Úc (ABS) cho thấy tổng giá trị nhà ở dân cư của Úc đã tăng $221.2 tỷ đôla trong quý 3.

Điều này có nghĩa là giá nhà ở trung bình ở Úc hiện là $941,900, tăng từ $925,300 vào quý 12 năm 2021.

Trưởng Bộ phận Thống kê Giá cả của ABS, bà Michelle Marquardt cho biết, trong năm qua, mức tăng giá trung bình ở khu vực nông thôn của NSW và của Victoria đã vượt xa mức tăng trưởng ở các thành phố lớn đối với cả nhà ở và nhà ở liền kề.

Bà nói: “Tổng giá trị của các căn nhà dân cư đã tăng $1.8 nghìn tỷ đôla trong 12 tháng tính đến quý 3 năm 2022 từ $8.4 nghìn tỷ đôla trong quý 3 năm 2021”.

ABS cho biết giá trị của tất cả các ngôi nhà ở NSW cộng lại hiện là $4.1 nghìn tỷ đôla, chiếm 40.1% tổng giá trị của các ngôi nhà ở Úc.

Theo sau là Victoria với 26.9%, tương đương $2.7 nghìn tỷ đôla và sau đó là Queensland với 16.7%, tương đương $1.7 nghìn tỷ đôla.

Giá nhà trung bình ở Sydney tăng 16.4% lên thành $1,245,000 và giá nhà trung bình ở Melbourne tăng 9.4% lên thành $930,000, trong 12 tháng tính đến quý 3 năm 2022.

Trong khi đó, tại khu vực nông thôn của  NSW, giá nhà trung bình tăng 29.1% lên thành $800,300, và các khu vực nông thôn của Victoria tăng 17.4% lên thành $640,000. (NQ)