Saturday, April 20, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

3/8: Úc ghi nhận 41,238 trường hợp mới & 66 tử vong


41,238 Người bị nhiễm bệnh Covid-19 được thông báo vào ngày hôm nay Thứ Tư 3/8, nâng tổng số các trường hợp đang hoạt động trên toàn nước Úc lên thành 327,373.

Đã có 66 trường hợp tử vong được xác nhận, và số người tử vong kể từ khi bắt đầu đại dịch đã vượt qua 12,000 người.

Hiện có 4,861 người nhập viện với virus, giảm 141 người so với ngày hôm qua, trong đó có 162 bệnh nhân tại ICU, giảm 22 người.

NSW ghi nhận 16,648 trường hợp COVID-19 mới & 39 tử vong

Tiểu bang đã ghi nhận 16,648 trường hợp mới và 39 trường hợp tử vong do virus này trong ngày hôm nay.

Hiện có 2,288 người nằm trong các bệnh viện NSW. Trong số đó, 67 người đang ở khu chăm sóc đặc biệt (ICU).

Victoria báo cáo 9,122 trường hợp mới & 6 tử vong

Tiểu bang đã báo cáo 9,122 trường hợp mới và 6 trường hợp tử vong trong ngày hôm nay.

Hiện có 743 người Victoria phải nhập viện với virus. Trong số đó, 40 người trong khu ICU.

QLD báo cáo 6,399 trường hợp mới và 6 tử vong

Tiểu bang đã báo cáo 6,399 trường hợp mới và 6 trường hợp tử vong trong ngày hôm nay.

Hiện có 788 người trong các bệnh viện của QLD. Trong số đó, 22 người trong khu ICU.

SA báo cáo 2,860 trường hợp & 6 tử vong

Tiểu bang đang báo cáo 2,860 trường hợp mới và 6 trường hợp tử vong trong ngày hôm nay.

Hiện có 337 người đang nằm trong các bệnh viện ở SA. Trong đó, có 11 người trong khu ICU. (NQ)