Saturday, April 20, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

27/10: Con số các trường hợp mới từ các tiểu bang của Úc


Dưới đây là bản tóm tắt ngắn gọn về tin tức và con số các trường hợp mới từ các tiểu bang và vùng lãnh thổ của Úc trong tuần qua, như đã đưa tin vào Thứ Sáu, ngày 27 tháng 10 năm 2023.

Các tiểu bang và vùng lãnh thổ đã báo cáo số liệu thống kê về COVID-19 hàng tuần, thay vì thông qua các bản cập nhật hàng ngày được cung cấp từ những ngày đầu của đại dịch.

New South Wales

Theo trang mạng báo cáo quốc gia của Chính phủ Liên bang, quy trình báo cáo COVID-19 mới của New South Wales hiện hoạt động trên hệ thống trung bình luân phiên trong 7-ngày.

Tiểu bang NSW ghi nhận trung bình hàng ngày là 273 trường hợp mới tính đến ngày 24 tháng 10.

Tính đến ngày 24 tháng 10, trung bình trong 7-ngày không có trường hợp tử vong mới nào, với 733 bệnh nhân nhập viện vì virus và 12 bệnh nhân nằm trong khu ICU.

Victoria

Theo trang mạng báo cáo quốc gia của Chính phủ Liên bang, quy trình báo cáo COVID-19 mới của Victoria hiện hoạt động trên hệ thống trung bình luân phiên trong 7-ngày.

Tiểu bang ghi nhận 201 trường hợp trung bình hàng ngày tính đến ngày 24 tháng 10, tăng so với mức trung bình 173 của tuần trước.

Tính trung bình trong 7-ngày, có hai trường hợp tử vong mới tính đến ngày 24 tháng 10, với 233 bệnh nhân nhập viện vì virus và 13 bệnh nhân nằm trong khu ICU.

Queensland

Quy trình báo cáo COVID-19 mới của Queensland hiện hoạt động trên hệ thống trung bình luân phiên trong 7-ngày, theo trang mạng báo cáo quốc gia của Chính phủ Liên bang.

Tiểu bang Qld ghi nhận 133 trường hợp trung bình hàng ngày tính đến ngày 24 tháng 10, tăng so với mức trung bình 107 trường hợp của tuần trước.

Tính đến ngày 24 tháng 10, trung bình trong 7-ngày không có trường hợp tử vong mới nào, với 122 bệnh nhân phải nhập viện vì nhiễm virus và 1 bệnh nhân nằm trong khu ICU.

Nam Úc

Tiểu bang đã ghi nhận 1,069 trường hợp mới trong tuần tính đến ngày 25 tháng 10.

Tính đến ngày 24 tháng 10, bệnh viện có 62 bệnh nhân phải nhập viện và 2 bệnh nhân nằm trong khu ICU.

Không có trường hợp tử vong mới được ghi nhận.

Tasmania

Đã có 469 trường hợp mới được ghi nhận ở Tasmania, tăng so với 355 trường hợp vào tuần trước.

Có 9 người nhập viện vì nhiễm virus trong tuần này, trong đó có 2 bệnh nhân trong khu ICU.

Tasmania đã ghi nhận 315 ca tử vong kể từ năm 2020.

Tây Úc

Tây Úc ghi nhận 304 trường hợp mới trong khoảng thời gian từ 16/10 đến 22/10.

Có 39 người nhập viện vì nhiễm virus, không có ai nằm trong khu ICU.

Có 4 trường hợp tử vong mới được ghi nhận.

ACT

Có 370 trường hợp mới ở ACT vào tuần trước.

Lãnh thổ này có 19 người phải nhập viện vì nhiễm Covid-19 và 1 bệnh nhân trong khu ICU.

Thêm 1 tử vong được ghi nhận.

Lãnh thổ phía Bắc (NT)

Lãnh thổ cập nhật dữ liệu COVID-19 hai tuần một lần. Có 238 trường hợp mới trong khoảng thời gian từ ngày 13 tháng 10 đến ngày 27 tháng 10.

Lãnh thổ phía Bắc (NT) hiện có 11 bệnh nhân trong bệnh viện.

Lãnh thổ phía Bắc đã ghi nhận 111 trường hợp tử vong kể từ khi đại dịch bắt đầu.

Bản cập nhật COVID-19 tiếp theo từ Lãnh thổ phía Bắc dự kiến ​​vào ngày 10 tháng 11. (NQ)