Wednesday, June 19, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

24/3: Con số các trường hợp mới từ các tiểu bang của Úc


Dưới đây là tóm tắt nhanh về tin tức và con số các trường hợp mới từ các tiểu bang và vùng lãnh thổ của Úc trong tuần qua, như đã đưa tin vào Thứ Sáu, ngày 24 tháng 3 năm 2023.

Các tiểu bang và vùng lãnh thổ hiện đã báo cáo số liệu thống kê về COVID-19 của họ hàng tuần thay vì thông qua các bản cập nhật hàng ngày được cung cấp ban đầu từ những ngày đầu của đại dịch.

New South Wales

Tiểu bang NSW đã ghi nhận 8,563 trường hợp mới, giảm so với 8,905 vào tuần trước.

Có 873 người nhập viện; trong đó có 13 người trong khu ICU.

Có 22 trường hợp tử vong mới được công bố vào ngày hôm nay.

Victoria

Đã có thêm 4,467 trường hợp mới, tăng từ 3,960 vào tuần trước.

Số người nhập viện trung bình đã tăng lên 152 trường hợp, trong đó có 10 người trong khu ICU.

Có 25 trường hợp tử vong mới được công bố vào ngày hôm nay.

Tasmania

Tasmania đã ghi nhận 748 trường hợp mới, tăng so với 722 vào tuần trước.

Có 19 người nhập viện trong bảy ngày qua và hai tử vong mới.

Tây Úc

WA Health đã báo cáo tổng cộng 3,168 trường hợp mới trong tuần qua, tăng từ 2,625 vào tuần trước.

Có 64 người nằm trong bệnh viện. Trong đó có 1 người trong khu ICU.

7 tử vong trong tuần này.

Nam Úc

Đã có 2,888 trường hợp mới được ghi nhận trong tuần này ở SA, tăng từ 2,347 vào tuần trước.

Có 135 bệnh nhân nằm trong bệnh viện, trong đó có 3 người trong khu ICU.

2 tử vong mới.

Queensland

Queensland đã ghi nhận 16 trường hợp tử vong và 3,207 trường hợp mắc COVID-19 mới trong khoảng thời gian 7 ngày từ 15/3 đến 21/3.

Tính đến ngày 21 tháng 3, có 176 người trong bệnh viện, với 5 người trong ICU.

Lãnh thổ phía Bắc (NT)

Lãnh thổ phía Bắc đã ghi nhận 105 trường hợp mắc COVID-19 mới và không có trường hợp tử vong mới nào trong tuần này.

Hiện tại có 3 người trong bệnh viện.

ACT

ACT đã ghi nhận 515 trường hợp COVID-19 mới trong tuần này.

Có 14 người trong bệnh viện, trong đó có 1 người trong ICU. (NQ)