Sunday, February 25, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

23/6: Con số các trường hợp mới từ các tiểu bang của Úc


Dưới đây là tóm tắt nhanh về tin tức và con số các trường hợp mới từ các tiểu bang và vùng lãnh thổ của Úc trong tuần qua, như đã đưa tin vào Thứ Sáu, ngày 23 tháng 6 năm 2023.

Các tiểu bang và vùng lãnh thổ đã báo cáo số liệu thống kê về COVID-19 của họ hàng tuần, thay vì thông qua các bản cập nhật hàng ngày được cung cấp từ những ngày đầu của đại dịch.

New South Wales

Tiểu bang NSW đã ghi nhận 5,570 trường hợp mới, giảm so với tổng số 6,906 của tuần trước.

Có 1,288 trường hợp nhập viện với virus, trong đó có 31 bệnh nhân trong khu ICU.

Có 85 trường hợp tử vong mới được công bố vào ngày hôm nay.

Victoria

Đã có 3,425 trường hợp mới tại Victoria trong tuần này, giảm so với tổng số 3,956 trường hợp của tuần trước.

Tiểu bang có 244 người nhập viện vì COVID-19 , trong đó có 10 bệnh nhân trong khu ICU, dựa trên mức trung bình luân phiên trong 7 ngày.

Có 35 trường hợp tử vong mới được ghi nhận.

Queensland

Quy trình báo cáo COVID-19 mới của Queensland hiện hoạt động trên hệ thống trung bình luân phiên 7 ngày, khác với các tiểu bang và vùng lãnh thổ.

Tiểu bang Qld đã ghi nhận 453 trường hợp trung bình hàng ngày kể từ ngày 20 tháng 6, giảm so với mức trung bình 541 của tuần trước.

Tính đến ngày 9 tháng 6, trung bình có 2 trường hợp tử vong trong 7 ngày, với 255 bệnh nhân nhập viện vì virus, trong đó có 6 bệnh nhân trong khu ICU.

Nam Úc

Đã có 1,351 trường hợp mới ở Nam Úc trong tuần này, giảm so với tổng số 1,592 trường hợp của tuần trước.

Có 96 người nằm trong bệnh viện, trong đó có 5 bệnh nhân trong khu ICU, tính đến ngày 20 tháng Sáu.

Nam Úc đã báo cáo 12 trường hợp tử vong mới.

Tây Úc

Đã có 1,644 trường hợp mới ở Tây Úc trong tuần này, giảm so với tổng số 2,344 trường hợp của tuần trước.

Có 152 người nằm trong bệnh viện, trong đó có 3 bệnh nhân trong khu ICU.

Tây Úc đã báo cáo 4 trường hợp tử vong mới.

Lãnh thổ phía Bắc (NT)

Đã có 87 trường hợp COVID-19 mới được ghi nhận ở Lãnh thổ phía Bắc, tăng từ 80 trường hợp vào tuần trước.

Lãnh thổ phía Bắc hiện có 5 bệnh nhân trong bệnh viện.

Có 4 trường hợp tử vong mới được ghi nhận trong tháng này. (NQ)