Friday, February 23, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

20/7: Victoria ghi nhận 12,984 trường hợp mới & 28 tử vong


Tiểu bang Victoria đã ghi nhận 12,984 trường hợp mới và 28 trường hợp tử vong. Con số các trường hợp của ngày hôm nay là tăng so với 12,201 trường hợp của ngày hôm qua.

Hiện có 906 người đang nằm trong các bệnh viện Victoria, trong đó có 45 người trong khu ICU và 9 người đang dùng máy thở.

Con số này là tăng từ 897 ca nhập viện của ngày hôm qua, trong đó có 34 người trong khu ICU.

Trong số các trường hợp mới, 9,420 trường hợp được phát hiện thông qua xét nghiệm kháng nguyên nhanh và 3,564 trường hợp qua xét nghiệm PCR.

Hiện có 66,898 trường hợp COVID đang hoạt động trong tiểu bang.

Và 68.8% những người trên 16 tuổi đã được tiêm ba liều vắc-xin. (NQ)