Tuesday, May 21, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

20/1: Con số các trường hợp mới từ các tiểu bang của Úc


Dưới đây là tóm tắt nhanh về tin tức và con số các trường hợp mới từ các tiểu bang và vùng lãnh thổ của Úc trong tuần qua, như đã đưa tin vào Thứ Sáu, ngày 20 tháng 1 năm 2023.

Các tiểu bang và vùng lãnh thổ hiện đang báo cáo số liệu thống kê về COVID-19 hàng tuần thay vì thông qua các bản cập nhật hàng ngày được cung cấp từ những ngày đầu của đại dịch.

New South Wales

Đã có 9,062 trường hợp mới được ghi nhận, giảm so với 14,053 của tuần trước.

NSW đã ghi nhận 131 trường hợp tử vong, mặc dù không phải tất cả các trường hợp tử vong do COVID-19 đều xảy ra trong giai đoạn báo cáo.

Có 1,236 người nằm trong bệnh viện, trong đó có 31 người trong khu ICU.

Victoria

Tại Victoria, có 4,912 trường hợp mới, tuần trước là 7,908.

Đã có 156 trường hợp tử vong được báo cáo, nhưng với sự chậm trễ trong việc báo cáo các trường hợp tử vong, không phải tất cả các trường hợp tử vong đều xảy ra trong tuần qua.

Có 341 người nhập viện vì COVID-19, trong đó có 16 người trong khu ICU.

Queensland

Queensland đã ghi nhận 9,386 trường hợp mới trong tuần trước, tăng so với 8,635 của tuần trước.

Đã có 77 trường hợp tử vong, nhưng không phải tất cả các trường hợp tử vong do COVID đều xảy ra trong thời gian báo cáo.

Có 437 trường hợp trong bệnh viện.

Nam Úc

Đã có 2,053 trường hợp mới được ghi nhận trong tuần này, giảm so với 3,216 của tuần trước.

Nam Úc có 102 người nhập viện vì COVID-19. Trong đó có 5 người trong khu ICU .

Đã có 22 trường hợp tử vong được ghi nhận trong giai đoạn báo cáo này.

ACT

ACT đã ghi nhận 806 trường hợp trong tuần này, giảm so với 1,012 vào tuần trước.

Có 32 người nằm trong bệnh viện.

Không có trường hợp tử vong đã được báo cáo trong giai đoạn gần đây nhất.

Tasmania

Tasmania đã ghi nhận 765 trường hợp COVID-19 mới, giảm so với 1,925 vào tuần trước.

Có 44 bệnh nhân nằm trong bệnh viện.

3 Người đã chết trong giai đoạn báo cáo mới nhất.

Lãnh thổ phía Bắc (NT)

Đã có 319 trường hợp COVID-19 mới được ghi nhận trong kỳ báo cáo mới nhất, giảm so với 355 trường hợp vào tuần trước.

Có 24 người nằm trong bệnh viện với COVID-19.

Không có trường hợp tử vong đã được báo cáo trong tuần này. (NQ)