Friday, February 23, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

2/6: Victoria ghi nhận 10,204 trường hợp mới & 9 tử vong


Tiểu bang Victoria đã ghi nhận 10,204 trường hợp mới và 9 trường hợp tử vong. Con số các trường hợp của ngày hôm nay là tăng từ 9,934 trường hợp của ngày hôm qua.

Hiện có 525 người đang nằm trong các bệnh viện ở Victoria, trong đó có 28 người trong khu ICU và 8 người đang dùng máy thở.

Con số này giảm nhẹ từ 528 trường hợp nhập viện vào ngày hôm qua, trong đó có 30 người trong khu ICU.

Trong số các trường hợp mới, 6,967 trường hợp được phát hiện thông qua xét nghiệm kháng nguyên nhanh, và 3,237 trường hợp qua xét nghiệm PCR.

Hiện có 55,514 trường hợp COVID đang hoạt động trong tiểu bang.

Và 67.6% những người trên 16 tuổi đã được tiêm ba liều vắc-xin. (NQ)