Tuesday, May 21, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

1/5: Victoria ghi nhận 7,654 trường hợp mới & 7 tử vong


Tiểu bang Victoria đã ghi nhận 7,654 trường hợp mới và 7 trường hợp tử vong. Con số các trường hợp của ngày hôm nay là giảm từ 9,064 trường hợp của ngày hôm qua.

Hiện có 437 người đang nằm trong các bệnh viện ở Victoria, trong đó có 30 người trong khu  ICU và 3 người đang dùng máy thở.

Đây là một mức giảm nhẹ từ 448 trường hợp nhập viện, trong đó có 30 người trong khu ICU vào ngày hôm qua.

Trong số các trường hợp mới, 5.095 trường hợp được phát hiện thông qua xét nghiệm kháng nguyên nhanh, và 2,559 trường hợp qua xét nghiệm PCR.

Hiện có 55,513 trường hợp COVID đang hoạt động trong tiểu bang.

Và 67.7% người lớn đã được tiêm ba liều vắc-xin. (NQ)