Saturday, July 13, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Trump bị kết toàn bộ 34 tội trong vụ chi tiền bịt miệng

MANHATTAN, New York – Cựu Tổng Thống Donald Trump vừa bị một bồi thẩm đoàn ở Manhattan, New York, kết luận phạm toàn bộ 34 tội danh trong vụ làm giả hồ sơ kinh doanh khi chi tiền bịt miệng minh tinh phim khiêu dâm Stormy Daniels trong cuộc tranh cử hồi năm 2016, hôm Thứ Năm, 30 Tháng Năm, theo CNN.

Đọc Thêm