‘Tôi nghĩ chúng tôi sẽ chết’: Dân biểu Đài Lê kể lại cái đêm trên con thuyền trốn thoát khỏi VN

Hành trình của tôi từ chiến tranh tàn phá Việt Nam những năm 1970 đến nay, đại diện cho đơn vị Fowler ở Tây Nam Sydney, NSW.