Quyết Định Bổ nhiệm thành viên Ban Chấp Hành

Sáng Thứ Bảy, 27/4/2024, Ban Chấp Hành nhận điện thư của ông Nathan Nguyễn, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ, ông cho biết công việc mới ông phải làm việc dài giờ hơn nên ông xin được tạm thời nghỉ sinh hoạt ít nhất 3 tháng để có thể chu toàn công việc ở sở.