Phạt $13,000: 1 Triệu giám đốc Úc đối mặt khoản tiền phạt nặng

Sở Thuế Úc (ATO) cho biết đồng hồ đang điểm cho khoảng 1 triệu người Úc phải đối mặt với khoản tiền phạt nặng, với thời hạn quan trọng là vào cuối tháng này.