Lịch trình chi tiết Tang lễ Nữ hoàng Elizabeth II

Hôm nay Thứ Hai 19/9, thời gian viếng linh cữu của Nữ hoàng sẽ kết thúc và quan tài sẽ được đưa tới Tu viện Westminster để làm lễ tang cấp nhà nước, đây là quốc lễ ở Vương quốc Anh.