Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất công bố người điều hành giáo hội

Ngày 18 tháng 4 năm 2020, trang Facebook cá nhân của Hoà thượng Thích Nguyên Lý đã công bố Giáo chỉ, Quyết định của … Continue reading Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất công bố người điều hành giáo hội