GIẢI THÍCH: Hệ thống giấy phép ‘đèn giao thông’ mới của Victoria

Đây là thêm thông tin về hệ thống giấy phép ‘đèn giao thông’ mới của Victoria dành cho việc đi lại giữa các tiểu bang có hiệu lực từ 5:59 giờ tối Thứ Hai 11/1.