DANH SÁCH: Giá trị nhà vùng của bạn là bao nhiêu? Mức tăng trung bình được tiết lộ

Những ngôi nhà ở Victoria đã khiến chủ nhân của chúng có thu nhập lớn trong năm rồi, vượt qua luôn cả tiền lương làm việc.