DANH SÁCH: Giá nhà của bạn là bao nhiêu; Tiết lộ vùng nào hiện có giá ‘đặc biệt’ ở Melbourne

Thị trường nhà ở của Melbourne đã có một bước lùi, đặt nhiều vùng trị giá hàng triệu đôla trước đây vào vị trí đặc biệt.