Ai sẽ chịu trách nhiệm nếu vắc-xin COVID-19 gây tác dụng phụ: Nhà sản xuất hay chính phủ?

Khi chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử thế giới được triển khai với nỗ lực chống lại đại dịch COVID-19.