20/1: Con số các trường hợp mới từ các tiểu bang của Úc

Dưới đây là tóm tắt nhanh về tin tức và con số các trường hợp mới từ các tiểu bang và vùng lãnh thổ của Úc trong tuần qua, như đã đưa tin vào Thứ Sáu, ngày 20 tháng 1 năm 2023.