2/9: Tình Trạng Thảm Họa của Victoria kéo dài thêm tối thiểu 11 ngày; Lệnh giới nghiêm sẽ vẫn tiếp tục; 90 trường hợp mới & 6 tử vong

Số trường hợp nhiễm Coronavirus hàng ngày của Victoria lại tăng lên, với 90 trường hợp mới được ghi nhận và 6 trường hợp tử vong.