VIDEO: Buổi Thuyết trình thứ hai của tiểu ban duyệt xét dự án Trung tâm văn hóa Việt Úc và Viện bảo tàng vào ngày 19/2

Kính mời quý vị theo dõi Buổi Thuyết trình thứ hai của tiểu ban duyệt xét dự án Trung tâm văn hóa Việt Úc và Viện bảo tàng, tổ chức ngày Chủ Nhật 19/02/2023 tại Văn phòng Hội Phụ Nữ Việt Úc (AVWA) vùng Springvale được phát trên trang YouTube và Facebook Hướng Dương.