Victoria phong tỏa gấp rút 5 ngày từ 11:59 tối nay để chiến đấu với ổ dịch bùng phát mới

Victoria sẽ bắt đầu lệnh phong tỏa 5 ngày kể từ nửa đêm tối nay khi ổ dịch bùng phát mới nhất của tiểu bang này đã tăng lên thành 18 trường hợp.