VIC: Thêm vài dư chấn hôm nay, vài tuần sau trận động đất 5.9 độ Richter

Hai dư chấn đã làm rung chuyển phía đông bắc Victoria, vài tuần sau khi một trận động đất kỷ lục 5.9 độ Richter xảy ra ở tiểu bang này.