VIC: Người chưa tiêm chủng được phép vào các tiệm bán lẻ nhưng vẫn phải đeo khẩu trang

Bộ trưởng Y tế Victoria đã thông báo rằng những người chưa được tiêm chủng sẽ được phép đến các cửa hàng bán lẻ ở Victoria, nhưng vẫn bị bắt buộc phải đeo khẩu trang.