VIC: Gia hạn chương trình trợ giúp tiền thuê vì COVID‑19 cho người thuê cơ sở thương mại


Extended rent relief support for commercial tenants in response to COVID-19

Chương trình Trợ giúp Tiền Thuê Cơ sở thương mại (Commercial Tenancy Relief Scheme)

Để hỗ trợ các chủ doanh nghiệp nhỏ đang chịu áp lực tài chính khi Victoria tiếp tục ứng phó với COVID-19, Chính phủ Victoria đã gia hạn Chương trình Trợ giúp Tiền Thuê Cơ sở Thương mại (Chương trình) – Commercial Tenancy Relief Scheme (the Scheme) đến ngày 15 tháng 3 năm 2022. Mục đích của Chương trình là hỗ trợ người thuê và chủ cho thuê trong việc thương thảo một thỏa thuận trợ giúp tiền thuê công bằng.

Điều kiện hợp lệ

Chương trình (the Scheme) dành cho các doanh nghiệp nhỏ có doanh thu hàng năm dưới 10 triệu đô-la, đã bị sụt giảm doanh thu ít nhất 30% vì COVID-19. Điều kiện hợp lệ được đánh giá bằng cách so sánh doanh thu từ tháng 1 năm 2020 với doanh thu từ tháng 1 năm 2022, hoặc doanh thu từ tháng 12 năm 2019 với doanh thu từ tháng 12 năm 2021 nếu trong tháng 1 năm 2020, người thuê ngừng hoạt động từ một tuần trở lên và bắt đầu hoạt động trở lại trước ngày 16 tháng 1 năm 2022. Cũng có các cách kiểm tra khác để so sánh doanh thu.

Người thuê đã đủ điều kiện cho Chương trình trước đó không đương nhiên đủ điều kiện cho Chương trình gia hạn. Để giúp xác định xem bạn có hội đủ điều kiện không, bạn có thể nói chuyện với Victorian Small Business Commission (VSBC) bằng ngôn ngữ của mình bằng cách gọi cho chúng tôi thông qua Dịch vụ Thông Phiên dịch (Translating and Interpreting Service).

Tất cả các yêu cầu hợp lệ để xin trợ giúp tiền thuê được thực hiện trong Chương trình gia hạn sẽ hội đủ điều kiện để được nhận hỗ trợ lùi ngày từ 16 tháng 1 năm 2022. Trước khi đạt được thỏa thuận về trợ giúp tiền thuê, người thuê phải tiếp tục thanh toán, với mức tối thiểu là tiền thuê hàng tháng của mình đã được giảm theo tỷ lệ phần trăm bằng mức giảm doanh thu của họ.

Hỗ trợ cho và nghĩa vụ của người thuê

Những người thuê hội đủ điều kiện sẽ được chủ cho thuê giảm tiền thuê theo tỷ lệ tương ứng với mức doanh thu giảm của mình. Ví dụ, một doanh nghiệp có doanh thu vào tháng 1 năm 2022 bằng 40 phần trăm so với doanh thu vào tháng 1 năm 2020 sẽ chỉ phải trả 40% tiền thuê hiện tại. Trong số 60% còn lại, ít nhất phải được miễn một nửa (sau này không phải trả) và phần còn lại được hoãn (sẽ được trả sau).

Theo Chương trình, chủ cho thuê và người thuê phải:

  • hợp tác và cư xử hợp lý trong tất cả mọi cuộc thảo luận và hành động
  • thương thảo về trợ giúp tiền thuê ‘với thiện chí’, thực sự nhằm mục đích đạt được thỏa thuận – điều này đòi hỏi hai bên liên lạc với nhau và thảo luận một cách chân thành và công bằng, và cung cấp những bằng chứng chính xác được yêu cầu một cách đúng lúc.

Trong trường hợp không thể đạt được thỏa thuận công bằng, người thuê hoặc chủ cho thuê có thể làm đơn xin trợ giúp miễn phí của chúng tôi. Chúng tôi có thể trợ giúp trong những giai đoạn đầu, thường chỉ qua điện thoại. Nếu vấn đề không thể được giải quyết bằng cách này, chúng tôi có thể sắp xếp một phiên họp miễn phí với một chuyên gia có kinh nghiệm, công tâm – một hòa giải viên – người có thể giúp người thuê và chủ cho thuê thương thảo một thỏa thuận công bằng.

Việc tăng tiền thuê và trục xuất khỏi nơi thuê đang bị cấm đến ngày 15 tháng 3 năm 2022, và chủ cho thuê không được khoá cửa không cho người thuê vào hoặc trục xuất họ khỏi nơi thuê mà không tiến hành hòa giải thông qua VSBC.

Người thuê bắt buộc phải bắt đầu trả tiền thuê đã được hoãn từ ngày 16 tháng 3 năm 2022 cho cả Chương trình gia hạn và Chương trình trước đó. Chúng tôi khuyến khích những người thuê nào cảm thấy mình có thể gặp khó khăn trong việc trả tiền thuê đã được hoãn, liên lạc với kế toán, cố vấn kinh doanh hoặc người hướng dẫn kinh doanh của mình càng sớm càng tốt. Đường dây trợ giúp của Partners in Wellbeing (1300 375 330) cung cấp tư vấn tài chính và lời khuyên kinh doanh miễn phí. Bạn có thể nói chuyện với Partners in Wellbeing bằng ngôn ngữ của mình bằng cách gọi điện cho họ thông qua Dịch vụ Thông Phiên dịch (Translating and Interpreting Service).

Nếu người thuê không hội đủ điều kiện hợp lệ cho Chương trình gia hạn thì sao?

Chúng tôi khuyến khích chủ cho thuê và người thuê thương thảo một cách thiện chí và sử dụng Chương trình gia hạn để làm hướng dẫn các cuộc thương thảo của mình. Tuy nhiên, điều khoản trợ giúp tiền thuê không được luật pháp quy định là bắt buộc. Chúng tôi sẽ cung cấp trợ giúp miễn phí để giải quyết các tranh chấp về trợ giúp tiền thuê trong trường hợp người thuê không hội đủ điều kiện.

Chủ cho thuê được hỗ trợ những gì?

Các chủ cho thuê hội đủ điều kiện, là người áp dụng trợ giúp tiền thuê theo Chương trình có thể nộp đơn xin tài trợ thông qua Quỹ Hỗ trợ Chủ Cơ sở Thương mại Bị Khó khăn (Comercial Landlord Hardship Fund), đã được gia hạn đến ngày 22 tháng 3 năm 2022.

Trường hợp thí dụ: một cửa hàng sản phẩm thiên nhiên và chăm sóc sức khỏe ở phía bắc Melbourne

Chủ doanh nghiệp nhỏ Romy đã thương thảo trợ giúp tiền thuê với chủ cho thuê Jun theo Chương trình trước đó từ ngày 31 tháng 10 năm 2021 đến ngày 15 tháng 1 năm 2022. Mặc dù các hạn chế đối với thương mại đã được nới lỏng vào cuối năm 2021, doanh thu của Romy vẫn tiếp tục bị ảnh hưởng do COVID-19. Khách hàng thường xuyên của cô không đến mua hàng và khu mua sắm sầm uất một thời giờ rất vắng vẻ. Với việc một số nhân viên của cô phải cách ly, Romy ngày càng gặp khó khăn nhiều hơn trong việc tiếp tục kinh doanh.

Romy biết rằng cô sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc trả tiền thuê đã được hoãn và trả tiền thuê hàng tháng trở lại sau ngày 15 tháng 1 năm 2022. Khi thỏa thuận sắp kết thúc, cô đã xem xét lại tình hình tài chính của mình. Cô cũng xin giúp đỡ của một cố vấn tài chính để lập thứ tự ưu tiên cho các khoản nợ ngày càng tăng của mình.

Vào ngày 16 tháng 1 năm 2022, Romy biết rằng Chương trình sẽ được gia hạn. Sau khi các quy định cho Chương trình được đưa ra, Romy đã đọc hướng dẫn của VSBC để chắc chắn là cô hội đủ điều kiện. Sử dụng giai đoạn kiểm tra doanh thu của tháng 1 năm 2020 so với tháng 1 năm 2022, cửa hàng sản phẩm thiên nhiên và chăm sóc sức khỏe đã giảm 40% doanh thu.

Romy đã đưa ra một yêu cầu bằng văn bản theo Chương trình để được trợ giúp tiền thuê theo tỷ lệ tương ứng với mức doanh thu giảm của mình. Cô đã sử dụng mẫu thư tuỳ chọn 1 của VSBC để làm việc này (có thể truy cập ở câu hỏi số 17 trong phần Câu hỏi Thường gặp (FAQs) của chúng tôi), cung cấp một trong những loại bằng chứng bắt buộc (bản sao kê tài khoản ngân hàng của cô).

Jun đã trả lời ngay trong tuần, giải thích rằng anh cũng đang gặp khó khăn về tài chính và không thể tiếp tục trợ giúp nhiều như vậy được nữa. Jun và Romy không thể đồng ý với nhau và nhanh chóng ngừng giao tiếp.

Romy đã nộp đơn xin cho VSBC để được trợ giúp miễn phí để giải quyết vấn đề. VSBC đã giúp đỡ rất sớm, nhanh chóng liên hệ với Jun để cố gắng bắt đầu lại việc giao tiếp và hỗ trợ một cuộc thảo luận. Jun và Romy bắt đầu liên lạc lại với nhau nhưng không thể đạt được thỏa thuận.

VSBC chuyển vụ việc này sang hòa giải miễn phí, trong đó một hòa giải viên công tâm và có kinh nghiệm đã giúp họ thương thảo thỏa thuận sau đây:

Tiền thuê hàng tháng: $6.000

Trợ giúp tiền thuê: Giảm 40 phần trăm tiền thuê trong khoảng thời gian từ ngày 16 tháng 1 đến ngày 15 tháng 3 năm 2022. Số tiền này tương đương với $2.400 mỗi tháng. Một nửa số tiền này sẽ được miễn ($1.200) và một nửa sẽ được hoãn ($1.200), với việc hoàn trả tiền thuê được hoãn bắt đầu từ ngày 16 tháng 3 năm 2022 và kéo dài trong 24 tháng. Việc trả tiền thuê cho Romy được hoãn từ thỏa thuận trước đó mà vẫn còn nợ, thì cũng sẽ được bắt đầu lại vào ngày 16 tháng 3 năm 2022, theo đúng các khoản trả góp và tần suất các lần trả như đã thỏa thuận.

Thông tin thêm

Nếu bạn muốn nói chuyện với chúng tôi bằng ngôn ngữ của mình về Chương trình, kể cả cách tính toán khoản sụt giảm doanh thu, yêu cầu trợ giúp tiền thuê và nộp đơn xin chúng tôi giúp đỡ để giải quyết tranh chấp, bạn có thể gọi cho chúng tôi qua Dịch vụ Thông Phiên dịch (Translating and Interpreting Service).