TT Albanese: Úc không có người bạn nào vĩ đại hơn Hoa Kỳ

Thủ tướng Úc Anthony Albanese và người bạn đời Jodie Haydon đã đến Tòa Bạch Ốc để dự một bữa tiệc chiêu đãi cấp nhà nước.