TÓM TẮT NHANH: Những hạn chế nào sẽ thay đổi từ 11:59pm 21/10 tại VIC

Những hạn chế này sẽ thay đổi từ 11:59 giờ tối Thứ Năm, ngày 21 tháng 10, khi Victoria đạt mốc 70% tiêm chủng hai liều.