TOÀN VĂN: Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Úc

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973, Việt Nam và Úc đã xây dựng mối quan hệ vững chắc và toàn diện trên cơ sở tin cậy chiến lược và hiểu biết lẫn nhau.