TikTok bị cáo buộc thu thập dữ liệu cá nhân trái phép diện rộng tại nhiều nước

TikTok bị cáo buộc truy cập dữ liệu cá nhân quá mức cần thiết và vẫn lưu trữ dữ liệu người dùng trên các máy chủ đặt tại Trung Quốc thông qua một mạng lưới tên miền phụ.