TIẾT LỘ: Vùng rẻ nhất trong vòng 11 km từ Melbourne CBD

Nghe có vẻ không thể vói tới –nhưng bạn hoàn toàn có thể mua một căn nhà trong vòng 11 km tính từ khu trung tâm Melbourne CBD với giá dưới $800,000. Xem danh sách các vùng rẻ nhất của Melbourne phía dưới.