Thư mời: Hội Luận Giới Trẻ -“Những Kỳ Vọng Quan Tâm Cho Cộng Đồng”

Chúng tôi, những thành viên quan tâm trong Cộng đồng Việt Nam, hân hạnh được mời quý bạn tham dự một buổi Hội luận tham vấn đặc biệt dành cho các vị lãnh đạo trẻ và thành viên trẻ của Cộng Đồng Việt tại Victoria…